Oferta Terapii Gestalt

Konsultacja terapeutyczna

oferta

Wstępne spotkanie, którego celem jest określenie obszaru trudności i ustalenie dalszego postępowania. Jest to czas dla Ciebie na zastanowienie się i podjęcie decyzji, czy chcesz rozpocząć terapię. Daje możliwość wzajemnego sprawdzenia czy chcemy ze sobą wspólnie pracować.

Podczas konsultacji możesz dowiedzieć się więcej o psychoterapii, sposobie w jaki pracuję oraz stwierdzić czy to Ci odpowiada. Możemy wspólnie bliżej przyjrzeć się Twoim oczekiwaniom oraz trudnościom jakich doświadczasz.

Pierwsza wizyta ma zwykle bardziej ustrukturalizowaną formę niż dalsze sesje terapeutyczne.

Konsultacja terapeutyczna to przeważnie od 1 do 3 spotkań, 50 minutowych, po których możesz wybrać pomiędzy terapią krótkoterminową, a długoterminową.

Ważnym elementem pracy terapeutycznej jest określenie celu terapii, możliwości jego zrealizowania oraz zawarcie kontraktu terapeutycznego – umowy pomiędzy nami w jaki sposób będziemy ze sobą pracować.

Taki kontrakt zwykle określa:

Czas i miejsce sesji terapeutycznych
Czas trwania terapii
Częstotliwość  sesji
Odpłatność
Procedurę odwoływania sesji
Kontakt pomiędzy sesjami
Sposób zakończenie terapii
Dyskrecję
Informacje o superrewizji terapeuty
Informacje o sposobie pracy terapeuty w nurcie psychoterapii Gestalt

Po zakończeniu konsultacji terapeutycznych sesje należą do Ciebie. Rozpoczyna się proces odkrywania i lepszego poznawania siebie.


oferta

Terapia krótkoterminowa

Cykl spotkań skoncentrowanych na jednym określonym problemie i poszukiwanie jego rozwiązania.

Terapia krótkoterminowa oferowana jest zwykle osobom, które dotychczas dobrze sobie radziły, a teraz znajdują się w trudnej, kryzysowej sytuacji i szukają sposobu poradzenia sobie z nią lub chcą podjąć konkretną decyzję.

Ten rodzaj terapii jest ograniczony w czasie i skoncentrowany na rozwiązaniu bieżącego problemu poprzez przyjrzenie się czynnikom wywołującym trudność oraz pomocy w radzeniu sobie z nią.

Terapia krótkoterminowa trwa  przeważnie około 10-12 spotkań, raz w tygodniu po 50 min.


Terapia długoterminowa

Daje możliwość głębszej pracy nad sobą, dzięki której bardziej i szczerzej poznajemy i rozumiemy siebie. Łatwiej docieramy do swoich uczuć i myśli, świadomiej odczuwamy ciało oraz lepiej rozumiemy swoje zachowanie w różnych sytuacjach.

Terapia długoterminowa pozwala na zrozumienie wpływu wcześniejszych wydarzeń życiowych na obecne funkcjonowanie i relacje z ludźmi.

Daje możliwość uświadomienia i przepracowania przeszłych, bolesnych przeżyć oraz większe zrozumienie dysfunkcyjnych schematów, którymi kierujemy się w życiu. W rezultacie pozwala to na przemianę i podniesienie jakości swojego funkcjonowania.

Polecana jest osobom, które chcą gruntownie poznać siebie i móc czerpać większą satysfakcję z życia.

Psychoterapia długoterminowa trwa zwykle od 6 miesięcy do kilku lat. Spotkania odbywają się przeważnie raz w tygodniu o tej samej porze.