Jaka jest rola, czym jest terapia Gestalt?

Terapia Gestalt jest to relacja z psychoterapeutą, która pozwala lepiej zrozumieć siebie. Sesje polegają na rozmowie ze mną – terapeutą, w których możesz opowiedzieć o swoich trudnościach i o tym, jak ich doświadczasz.
Oprócz rozmowy mogę zaproponować prosty eksperyment np. rozmowę z wyobrażoną postacią lub poprosić Cię, abyś bardziej skupił się na wrażeniach płynących z Twojego ciała.

To Ty decydujesz

Spotykamy się jako dwoje równych ludzi. Szanuje Twoją odrębność i niezależność, Twój sposób przeżywania siebie i świata.
To Ty decydujesz czym chcesz się zająć, ile chcesz powiedzieć mi o sobie i w jaki sposób chcesz  pracować nad swoimi trudnościami. W każdej chwili możesz powiedzieć ‘nie’.

Jaka jest rola terapeuty?

Będę angażować moją uwagę, wiedzę, doświadczenie i emocje.  Towarzyszyć w Twojej drodze do samopoznania i rozwoju, w Twoim poszukiwaniu sensu aktualnego doświadczenia, zrozumieniu siebie i dokonaniu zmiany.  W naszej relacji możesz przyjrzeć się temu jak funkcjonujesz na co dzień oraz poszukać nowych sposobów bycia. Możesz próbować, sprawdzać, odrzucać. Szukać swojej własnej drogi do budowania bardziej satysfakcjonującego kontaktu z samym sobą i ze światem. Następnym krokiem jest Twoja decyzja, aby próbować nowych zachowań poza gabinetem.

Czego nie robi terapeuta?

Nie będę Cię krytykować, narzucać swojej wizji, pouczać i dawać życiowych wskazówek.

Psychoterapia Londyn

Na czym polega terapia Gestalt?

Świadomość

Jednym z głównych założeń, na których opiera się terapia Gestalt jest poszerzenie świadomości – dowiedzenie się o sobie tego, czego się do tej pory nie wiedziało. Nie chodzi tu tylko o to, abyś intelektualne zrozumiał swój problemu i jego przyczyny. Ważne jest to, co dzieje się w Twoich emocjach, w Twoim ciele i to co jest odbierane przez Twoje zmysły.

Całościowość

Gestalt zakłada, że jesteśmy całością, którą stanowią: nasze ciało, emocje, myśli i doznania cielesne. Celem terapii jest integracja tych wszystkich Twoich aspektów. Każdy z nich jest tak samo ważny. Problemy pojawiają się, gdy równowaga pomiędzy nimi zostanie zakłócona

Zmiana i odpowiedzialność

Dążymy do zmiany, która tak naprawdę oparta jest na tym, abyś był bardziej sobą, abyś uświadomił sobie i wziął odpowiedzialności za to, jaki jesteś i jak funkcjonujesz w świecie. Zmieniając się odkrywasz siebie, swoje możliwości i ograniczenia.
Możesz wybierać i świadomie decydować, próbować funkcjonować inaczej, a nie tylko odwoływać się do swoich starych nawyków i przyzwyczajeń.

“To ja nadaję sens każdemu aktowi mojego życia, a jeśli pragnę się zmienić, to pozostając sobą, sobą inaczej, a nie kimś innym niż ja sam”. A. Beisser

“Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono” Sartre

Taka zmiana jest naszym wspólnym celem, gdyż dokonując wyborów w zgodzie z tym, kim jesteś, stajesz się w pełni autorem swojego życia, a to niesie za sobą poczucie siły i wolności.

Tu i teraz

Terapia Gestalt koncentruje się na teraźniejszości – na ‘tu i teraz’. Nie będę lekceważyć Twojej przeszłości. Dzięki niej jesteś tym, kim jesteś.  Skupimy się, na tym jak ją przewyższ w tym momencie i jakie ma ona dla Ciebie teraz znaczenie.
Będziesz mógł domknąć niedokończone spray z przeszłości, które ciągle zaprzątają Twoją uwagę i przeszkadzają w pełnym byciu sobą. Możesz pozbyć się bagażu przeszłości.

Co możesz zyskać?Psychoterapia Londyn

J. Zinker w swojej książce ‘Proces twórczy w terapii Gestalt’ sugeruje, że osoba która podejmuje terapię:

zwiększa swoją świadomość siebie, swojego ciała, uczuć i otoczenia.

uczy się być autorem swojego doświadczenia i przestaje rzutować je na innych.

uczy zdawać sobie sprawę z własnych potrzeb i rozwija umiejętności niezbędne do ich zaspokajania tak, y nie szkodzić innym.

zwiększa kontakt z własnymi doznaniami, a dzięki temu w pełni odczuwa wszystkie aspekty samego siebie.

stopniowo doświadcza własnej siły i możliwości radzenia sobie, zaprzestając narzekania, obwiniania lub prowokowania poczucia winy u innych po to, by uzyskać wsparcie i pomoc ze strony otoczenia.

staje się wrażliwa na swoje otoczenie i jednocześnie chroni się przed sytuacjami destrukcyjnymi i zagrażającymi.

uczy się brać odpowiedzialność za własne działania i ich konsekwencje.

dobrze się czuje, zdając sobie sprawę z własnych wyobrażeń i sposobów ich ujawniania.

czuje się dobrze ze świadomością swojej wyobraźni, marzeń i ich wyrażania.